Poniżej zamieszczamy informacje, odnośnie szkolenia dla psychologów
„Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia.”

OFERTA KURSU